2.2.1839

Afsender

Wilhelm Marstrand

Afsendersted

Rom

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten er trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Rom d. 2. Februar 1839.

Til hans Moder.

Vare vi blot ikke saa fattige derhjemme i det gode Danmark – nu have de ikke engang kunnet bygge Thorvaldsen et ordentligt Minde, men han maa tage tiltakke med en Hestestald eller Vognremise, hvad det er, til at opstille sine Mindesmærker for Danmarks Hæder. – Jeg maler et Stykke for Waage-Petersen, som om en Maanedstid er færdigt.

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter Marstrands breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 20.06.2017