24.5.1843

Afsender

H.C. Andersen

Modtager

H.C. Andersen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...] Den unge Postmester With gjorte mig Vesit, kjendte alle mine Skrifter, fortalte at Thorvaldsen havde været her med to Damer (Frøken Wulff og Fru Stampe). De gamle Folk her ere Hennings Stedforældre, talt med hans Søster. – […]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Personer

Sidst opdateret 12.06.2017