22.4.1843

Afsender

H.C. Andersen

Modtager

H.C. Andersen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Løverdag 22 April. Været i Louvre, seet Raphael, Correggio og Titian Billeder. Murillos Dreng bag Muren. Rubens Bryllup i Canaan, seet paa Expositionen, mellem de mange Stykker her, Thorvaldsens Delongs og Müllers Portrætter, smaat. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 12.06.2017