19.4.1843

Afsender

H.C. Andersen

Modtager

H.C. Andersen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...] Dernæst Decamerone, varmt og farvet. Thovaldsens Amor, med dumme metalstrænge på lyren. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Personer

Værker

A786 Amor med lyren, 1818, inv.nr. A786

Sidst opdateret 12.06.2017