4.6.1804

Afsender

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

Vor Landsmand Thorwaldsen har vakt almindelig Beundring i Rom. Han er en værdig Medbeiler af den store Canova.

[…]

Generel kommentar

Denne notits stammer fra avisen Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 4.6.1804, p. 858.

Personer

Sidst opdateret 12.03.2017