20.1.1819

Afsender

Frederik Schmidt

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Schmidts dagbog, hvori digtet er trykt, Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Dokument

Hulde Trillingsøstre, som nedsvæve
Fra Olympens lyse Guddomssæde,
Slyngede i Kjerlighedens Kjæde,
Eders Fødder let til Dands sig hæve
Medens Amors Himmeltoner bæve.
Skjønhed, Ynde, Blyhed, som fremtræde
I Huldsalighedens Tryllekjæde,
I aflokke, fordringsfrie ej kræve,
Hyldning, straalende i henrykt øje,
Hyldning, som fra Hjertets Væld udrinder.
Med et himmelsk Smil I Eder bøje
Her i Hallen over Kunstens Minder,
Værdige at pryde Romas Høje,
Værdige en Krands af Huldgudinder.

Generel kommentar

Denne sonet stammer fra den trykte udgivelse af Schmidts dagbog, Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit. Schmidt fortæller, at digtet er skrevet om Thorvaldsens Gratierne, A29.
Schmidt afleverede personligt digtet til Thorvaldsen 21.1.1819.

Andre referencer

Emneord

Værker

A29 Gratierne og Amor, april 1819, inv.nr. A29

Sidst opdateret 18.03.2020