31.3.1844

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[Dagbog 31.3.1844:]

[...]

A
Med Over Præsidenten talt om Thorvaldsens Testament og de Foranstaltninger, der maatte treffes i Italien. Gen. Told Kamret maatte give Consul Dalgas tilladelse at rejse i disse Anliggender til Rom. Fuldmagt sendes til ham og Bravo. Den østerigske Ambassadeur lige[ledes] tilskrevet giennem Departementet. Han forestilte mig Cancelliraad Borch, Insp. ved Opfostringshuset.

[...]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 30.01.2015