14.5.1843

Afsender

J.F. Schouw

Afsendersted

København

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Dette mit Brev var allerede færdigt til Afsendelse da jeg modtog Deres venskabelige Linier. Jeg sender det ligefuldt, da De muligen kan ønske at have en Subskriptionsplan.

Gid blot alle maae vise saa varm en Interesse for Sagen! Deres Ha[nxel??] var mig et godt Varsel.

d. 14 Mai
1843.
venskabeligst
Schouw

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3

Sidst opdateret 03.11.2011