17.6.1842

Afsender

Caroline Amalie

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Laksegl er bortklippet.

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr. Justitzraad Thiele / i / Kjøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Justitzraad Thiele

Ville det ikke være rigtigst at den samme Kunstner der har forfærdiget Copien af Amor i Marmor, blev anmodet om at gaae paa nogle Dage til Kiel for selv at besørge Gipsformen taget over min Byste? Jeg har i den Anledning skrevet et Par Ord til Hertuginden som jeg hoslægger og hvormed Kunstneren kan legitimere sig. Naturligvis maae han indgive Regning over enhver Omkostning med Prisen! Jeg husker dernæst ikke om jeg har bedt Dem besørge at Kassen med Amor i afleveres til Palaisforvalter Møller, tillige ville det være hensigtsmæsig at notere paa en Seddel hvorledes Kunstværket bør udpakkes for ei at beskadiges, for at Grev Rantzou i Petersborg er ret forsigtig dermed.

Jeg haaber at De i dag endelig har faaet Kongen i Tale og at der er taget en definitiv Bestemmelse for Meidal[?].

Med sand Høyagtelse

17 Juni 1842 Caroline Amalie.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Sidst opdateret 31.10.2011