6.6.1845

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Laksegl med utydeligt motiv.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Musæum

Tilskrift: Til Bygnings Commissionen for det Thorwaldsenske Musæum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

At vi, foranledigede ved Commissionens behagelige Skrivelse, dateret 21de f. M., under Dags Dato have beordret Kassereren ved Stadens Hovedkasse, Kammer-Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke Ulden og Lærredskræmmer J. H. Lund, 1000 Rbd, der udgjøre Restbeløbet af den ved det Kongelige Danske Cancellies Resolution, dateret 16 Januar f. A. til Decorerings Arbeide ved det Thorwaldsenske Museum bevilgede Sum af 14,000 Rbd det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, d 6 Juni 1845

Kierulff

Bentley

Algreen-Ussing Skibsted Riis-Lowson

Dahl Driefer Hansen

/[Holmer]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 106

Sidst opdateret 22.08.2011