20.9.1841

Afsender

Rentekammeret

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Forseglet med rødt laksegl.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscommissionen for det thorvaldsenske / Musæum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det thorvaldsenske Musæum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

meldt Bindesbøll

Efter den ærede Bygningscommissions Anmodning i behagelig Skrivelse af 17de dennes har Rentekammeret tilskrevet Forvalter Thomsen om at føie den fornødne Foranstaltning til, at de Marmor- og Sandsteens-Brokker, der endnu maatte findes paa Frederiks Kirkeplads og kunne afbenyttes i Anledning af Muurarbeidet ved det thorvaldsenske Musæum, blive stillede til velbemeldte Bygningscommissions Disposition under lignende Betingelser, som dem, der ere omtalte i Skrivelse herfra af 19de April sidstleden.

Hvilket man ikke har villet undlade tjenstligst at melde Commissionen til behagelig Underretning.
Rentekammeret, den 20de September 1841.

[xxxxxxxxxx] [J.] Unsgaard Vilh. Jacobsen Comt.

/[Larsen]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 81

Emneord

Sidst opdateret 19.08.2011