13.2.1840

Afsender

Johan Christian Kerrn

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Overslag

Paa Tømmerarbeidet ved det Thorvaldsenske Museum.

1. Efter den mig af Herr Bygningsinspecteur Bindesbøll foreviste Tegning, bliver til Bygningerne Nr 1, 2, 3 og 4 at forfærdige et Bjelkelag med behørig Tagværk, hvilket Tagværk bliver at belægge med ru strøgede Bræder til Kobbertækning. Hvortil vil medgaae:  
  1400 Alen 6” pommersk Tømmer, til Muurlægter a 24 S 350r 1 [tegn for mark] – S
  3600 Alen 10/10” Do Do, til Bjelker a 4 [tegn for mark] 2 S 2475 – –
  5500 Alen 6/7” Do Do, til Spær, Hanebjelker, a 1 [tegn for mark] 12 s 1604. 1. –
  140 Alen 7/10” pommersk Do, til Kehl og Gratspær a 2 [tegn for mark] 6 S  
55. 2. 8
  136 Alen 10/10” Do Do, til Dragere og Hængesøiler over Bjelkerne, over de to store Sale a 4 [tegn for mark] 2 S  
93. 3. –
  240 Alen 6/9” Tømmer, til Baand til Hænge[r]anten[?] a 2 [tegn for mark] 6 S  
95. – –
  78 Stk 6” fiirhugne Sparre, til Opskalke a 10 [tegn for mark] 8 S 136. 3. –
  550 Alen 3/12 tbr. Planke, til Beklædningsplanke forneden ved Hovedgesimsen a 1 [tegn for mark] 12 S  
160. 2. 8
  310 Tylter 7 Alens 1½/9 tbr. Pemauer[?]bræder, til Beklædning paa Spærene under Kobberdækningen a 27 [tegn for mark]  
1395. – –
  3000 Stk. 6” Søm a 1000 9r 27. – –
  4000 Stk. 5” Søm a 1000 6r 24. – –
  100,000 Stk. 4” Søm a 1000 20 [tegn for mark] 333. 2. –
  Tømmerarbeidsløn, for Bjelkelageret og Spærværket med Hængeværk over de to store Sale at afbinde og reise, forfærdige Opskalkning og Beklædningsplanker forneden at henlægge, Brædebeklædningen af ru strøgede Bræder at henlægge paa Taget  
 
 
1345. – –
    8094r 3 [tegn for mark] – S

Arbeidslønnen beregnet saaledes:
til Svendene:

  For 156 Stk. Bjelker at hugge og 4 Gange at indkæmme paa Muurlægterne a 8 [tegn for mark] 8 S  
221r 1 [tegn for mark]
  ” 156 Stk Gebindtspær at hugge og sammensætte a 7 [tegn for mark] 182. – –
  ” 8 Kehl og Gratspær a 13 [tegn for mark] 17. 2. –
  ” 12 Hængesøiler med Baand og Dragere a 4r 48. – –
  ” Stolene under Hanebjelkerne 45. – –
  ” Reisning og Opskalkning for alle 4 Bygninger 250. – –
  ” circa 7600 kvadrat[?]Al. ru strøget Beklædning paa Taget til Kobbertækning a 4 S.  
316. 4. –
  ” 490 Al. Beklædningsplanker forneden ved Gesimsen at henlægge a 8
S
 
40. 5. –
  Svendeløn     1120. 5 [tegn for mark] – S
  1/5 Mestersalair     224. 1. –
  Lateris Rbdl.     8094. 3 [tegn for mark] – S


Transport Rbdl. 8094. 3 [tegn for mark] – S

2/ Til bemeldte Bygninger bliver til alle Etagerne at forfærdige til de murede Gevælfter, Buer med Stillinger og Forskallinger, dertil anslaaes:  
  5000 Alen 2/12 tbr. Planke a 1 [tegn for mark] 5 S 1093r 4 [tegn for mark] 8 S
  180 Tylter 12 Fds Vragbræder a 15 [tegn for mark] 450. – –
  350 Alen 8” Calmartømmer, til Bjelker under de store Buer i de to store Sale a 20 S  
72. 5. 8.
  600 Alen 7” Calmartømmer, til Afbindingen under Buestillingen a 14 S 87. 3. –
  7000 Stk. 6” Søm a 1000 9r 63. – –
  11000 Stk. 5” Søm à 1000 6r 66. – –
  130,000 Stk. 4” Søm a 1000 20 [tegn for mark] 433. 2. –
  Til Transport for Materialierne anslaaes 36. – –
  Tømmerarbeidslønnen anslaaes 1450. – –

3752. 3. –

Anmærkning. Tømmerarbeidslønnen ved dette anførte Arbeide er ikke mulig at bestemme, men maa udføres i Dagløn, og af den udlagde Svendeløn godtgjøres mig 1/5 Deel Mestersalair.

3. Til Pilotering og Slyngværk under de nye Mure, vil behøves:  
A Til Bygningen No 1 under de indvendige Skillerum som i Gaarden bliver 3 Steens Muurtykkelse:  
  96 Pæle af 10” Calmartømmer, til Tverskillerum a Stk 5 Al. er 480 Alen a 2 [tegn for mark] 4 S.  
180r[tegn for mark] – S
  98 Pæle af 10” Calmartømmer, til Langskillerum a Stk 5 Al. er 490 Alen a 2 [tegn for mark] 4 S.  
183. 4. 8
  48 Stk. Jocher af 10” pommersk Tømmer, til 8 Tverskillerum a Stk. 1½ Al. er 72 Alen a 4 [tegn for mark] 2 S.  
49. 3. –
  49 Stk. Jocher af 10” pommersk Do, til Langskillerum a Stk. 1½ Al. er 73½ Al. a 4 [tegn for mark] 2 S.  
50. 3. 3
  24 Stk. Strækholter af 9” pommersk Do, til 8 Tverskillerum a Stk. 8 Al. er 192 Alen a 3 [tegn for mark] 2 S  
100. – –
  3 Strækholter af 9” pommersk Do, til Langskillerum a Stk. 70 Al. er 210 Alen a 3 [tegn for mark] 2 S.  
109. 2. 4
  For Materialiernes Transport anslaaes 25. – –
  Tømmerarbeidslønnen for 194 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter pr Pæl 3r  
582. – –

1280r[tegn for mark] 15 S

  Arbeidslønnen ved Pæleramningen beregnet saaledes:  
  Ved en Rambuk i en Dag 16 Arbeidsfolk pr Dag 3 [tegn for mark] er 8r
  1 Tømmersvend 1 Dag 1r[tegn for mark] 10 S
  For disse 9r[tegn for mark] 10 S antager jeg der nedrammes 5 a 6 Pæle; altsaa koster hver Pæl1r 3 [tegn for mark] 1⅔ S
Arbeidsløn for hver Pæl at afkappe, paaskære Tappe, henlægge Jocher og derpaa nedramme Strækholter, til Svendene [7] [tegn for mark] 8 S.
1/5 Deel Mestersalair
 
 
 
 
 
1. 8 1. 3 –
  bliver 3r [tegn for mark] 1⅔ S

Lateris Rbdl 1280r[tegn for mark] 15 S 11847 – [tegn for mark] – S


Transport Rbdl. 1280r[tegn for mark] 15 S 11847. – [tegn for mark] – S

B Til Bygningen No 2, under den udvendige Muur som er 58 Al. lang, 2 Al. 18” Muur i Grunden; vil medgaae  
  164 Pæle af 10” Calmartømmer, til Tverskillerum a Stk. 5 Al. er 820 Alen a 2 [tegn for mark] 4 S  
307r 3 [tegn for mark] – S
  41 Jocher af 10” pommersk Tømmer a Stk. 3 Alen er 123 Alen a 4 [tegn for mark] 2 S  
84. 3. 6
  7 Strækholter af 9” Do Do a Stk. 60 Al. er 420 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S  
218. 4. 8
  For Materialiernes Transport 30. – –
  Tømmerarbeidsløn, for 164 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter pr Pæl 3r  
492. – –

1132. 4. 14

C Til begge Gavlmurene, som hver ere 11 Al. lange og Murene 2 Al. tykke, vil medgaae:  
  78 Pæle af 10” Calmartømmer, a Stk. 6 Al. er 468 Al. a 2 [tegn for mark] 4 S  
175r 3 [tegn for mark] – S
  26 Jocher af 10” pommersk Do a Stk. 2½ Al er 65 Al. a 4 [tegn for mark] 2 S  
44. 4. 2
  12 Strækholter af 9” Do Do a Stk. 18 Al. er 216 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S  
112. 3. –
  For Materialiernes Transport 20. – –
  Tømmerarbeidsløn, for 78 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter, pr. Pæl 3r  
234. – –

586. 4. 2

D Til Muren imod Gaarden, som er 24 Al. lang og Muurtykkelsen 2 Al. i Grunden, vil medgaae:  
  51 Pæle af 10” Calmartømmer a Stk. 6 Al. er 306 Al. a 2 [tegn for mark] 4 S  
114r 4 [tegn for mark] 8 S
  17 Jocher af 10” pommersk Do a Stk. 2½ Al. er 42½ Al. a 4 [tegn for mark] 2 S.  
29. 1. 5
  6 Strækholter af 9” Do Do a Stk. 24 Al. er 144 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S  
75. – –
  For Materialiernes Transport 15. – –
  Tømmerarbeidsløn, for 51 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter pr Pæl 3r  
153. – –

386. 5. 13

e I Bygningen No 2 i Kjelderetagen skal under 5 af de murede Skillerum piloteres og henlægges Strækholter.  
  130 Pæle af 10” Calmartømmer a Stk. 5 Al. er 650 Al. a 2 [tegn for mark] 4 S.  
243r 4 [tegn for mark] 8 S
  65 Jocher af 10” pommersk Do Stk. 1½ Al. er 98 Al. a 4 [tegn for mark] 2 S.  
67. 2. 4
  15 Strækholter af 9” Do Do a Stk. 15 Al. er 225 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S.  
117. 1. 2
  For Transport 20. – –
  Tømmerarbeidsløn, for 130 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter, pr Pæl 3r  
390. – –

838. 1. 14

f. Til Bygningen No 3 under de indvendige Skillerum som i Grunden bliver 3 Steens Muurtykkelse, vil medgaae:  
  96 Pæle af 10” Calmartømmer, til Tverskillerum a Stk. 5 Alen er 480 Alen a 2 [tegn for mark] 4 S  
180r[tegn for mark] – S
  98 Pæle af 10” Do Do, til Langskillerum a Stk. 5 Alen er 490 Alen a 2 [tegn for mark] 4 S  
183. 4. 8
  49 Jocher af 10” pommersk Do, til Langskillerum a Stk. 1½ Al. er 73½ Alen a 4 [tegn for mark] 2 S  
50. 3. 3.

Lateris Rbdl 414. 1 [tegn for mark] 11 S 4224r 5 [tegn for mark] 10 S 11847 – [tegn for mark] – S

Transport Rbdl 414. 1 [tegn for mark] 11 S 4224r 5 [tegn for mark] 10 S 11847 – [tegn for mark] – S

  48 Jocher af 10” pommersk Tømmer, til 8 Tverskillerum a Stk. 1½ Al. er 72 Alen a 4 [tegn for mark] 2 S  
49. 3. –
  24 Strækholter af 9” pommersk Do, til 8 Tverskillerum a Stk. 8 Alen er 192 Alen a 3 [tegn for mark] 2 S.  
100. – –
  3 Strækholter af 9” pommersk Do, til Langskillerum a Stk. 70 Al. er 210 Alen a 3 [tegn for mark] 2 S.  
109. 2. 4
  For Materialiernes Transport 25. – –
  Tømmerarbeidsløn, for 194 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter pr. Pæl 3r  
582. – –

1280. – 15

g. Til Bygningen No 4 under den udvendige Muur, som er 58 Al. lang, Muurtykkelsen 2 Al. 18” i Grunden, vil medgaae:  
  164 Pæle af 10” Calmartømmer a Stk. 6 Al. er 984 Al. a 2 [tegn for mark] 4 S  
369r[tegn for mark] – S
  41 Jocher af 10” pommersk Do a Stk. 3 Al. er 123 Al. a 4 [tegn for mark] 2 S  
84. 3. 6
  7 Strækholter af 9” Do Do a Stk. 60 Al. er 420 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S  
218. 4. 8
  For Materialiernes Transport 30. – –
  Tømmerarbeidsløn, for 164 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter pr Pæl 3r.  
492. – –

1194. 1. 14

h Til Muren imod Gaarden, som er 24 Al. lang og Muurtykkelsen 2 Al. i Grunden, vil medgaae:  
  51 Pæle af 10” Calmartømmer a Stk. 6 Al. er 306 Al. a 2 [tegn for mark] 4 S  
114r 4 [tegn for mark] 8 S
  17 Jocher af 10” pommersk Do a Stk. 2½ Al. er 42½ Al. a 4 [tegn for mark] 2 S  
29. 1. 5
  6 Strækholter af 9” Do Do a Stk. 24 Al. er 144 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S  
75. – –
  For Transport 15. – –
  Tømmerarbeidsløn, for 51 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter pr Pæl 3r  
153. – –

386. 5. 13

i Til Murene Litr. A, hver 19 Al. lange og Muurtykkelsen i Grunden 2 Al., vil medgaae:  
  84 Pæle af 10” Calmartømmer, a Stk. 6 Al. er 504 Al. a 2 [tegn for mark] 4 S  
189r[tegn for mark] – S
  28 Jocher af 10” pommersk Do a Stk. 2½ Al. er 70 Al. a 4 [tegn for mark] 2 S  
48. – 12
  12 Strækholter af 9” Do Do, a Stk. 19 Al. er 228 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S  
118. 4. 8
  For Transport 20. – –
  Tømmerarbeidsløn for 84 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter pr Pæl 3r  
252. – –

627. 5. 4

k Til Murene Litr. B, som hver er 21 Al. lange og Muurtykkelsen 2 Al. i Grunden, vil medgaae:  
  96 Pæle af 10” Calmartømmer a Stk. 6 Al. er 576 Al. a 2 [tegn for mark] 4 S  
216r[tegn for mark] – S
  32 Jocher af 10” pommersk Do a Stk. 2½ Al. er 80 Al. a 4 [tegn for mark] 2 S  
55. – –
  12 Strækholter af 9” Do Do a Stk. 21 Al. er 252 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S  
131. 1. 8
  For Transport 25. – –
  Tømmerarbeidsløn for 96 Pæle at nedramme, derpaa at lægge Jocher og Strækholter pr Pæl 3r  
288. – –

715. 1. 8

Lateris Rbdl 8429. 3 [tegn for mark] – S 11847 – [tegn for mark] – S


Transport Rbdl 8429. 3 [tegn for mark] – S 11847 – [tegn for mark] – S

l I Bygningen No 4 skal i Kjelderetagen piloteres under 4 murede Skillerum; dertil vil medgaae:  
  88 Pæle af 10” Calmartømmer a Stk. 5 Al. er 440 Al. a 2 [tegn for mark] 4 S  
165r[tegn for mark] – S
  44 Jocher af 10” pommersk Do a Stk 1½ Al. er 66 Al. a 4 [tegn for mark] 2 S  
45. 2. 4
  6 Strækholter af 9” pommersk Do a Stk 15 Al. er 90 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S  
46. 5. 4
  6 Do af Do a Stk. 13 Al. er 78 Al. a 3 [tegn for mark] 2 S 40. 3. 12
  For Transport 20 – –
  Tømmerarbeidsløn, for 88 Pæle at nedramme, derpaa lægge Jocher og Strækholter pr Pæl 3r  
264 – –

581. 5. 4

4 Videre skal under Trappen udenfor Hovedpartiet, som er 58 Al. langt, under Muren peloteres; dertil vil medgaae:  
  123 Pæle af 9” Calmartømmer a Stk 3 Al. er 369 Al. a 30 S 115r 1 [tegn for mark] 14 S
  41 Jocher af Do a Stk. 1½ Al. er 61½ Al. a 30 S 19. 1. 5
  3 Strækholter af 10” Halvtømmer a Stk. 58 Al er 174 Al. a 2 [tegn for mark] 1 S  
59. 4. 14
  For Transport 15 – –
  Tømmerarbeidsløn for 123 Pæle a Pæl 1r 123 – –

332. 2. 1

9343. 4. 5

  Arbeidslønnen beregnet saaledes:  
  Ved en Haandramme 4 Mand i 1 Dag er 4 Dage a 3 [tegn for mark] 2 S  
  1 Tømmermand 1 – 10
  er     3r – 10 S
  For disse 3r[tegn for mark] 10 S vil i een Dag kunne nedslaaes 12 Pæle, hver Pæl kommer altsaa paa 1 [tegn for mark] 8½ S
I Tømmerarbeidsløn, for Pæleafkapningen, Jocher og Strækholter at nedlægge 4 [tegn for mark] 4 S
 
  1/5 Deel Mestersalair 14 5. 2
5, Til ud- og indvendige Stellager for Murerne anslaaes at behøves:  
  122 Stk. 7” Calmartømmer, til opstaaende Bomme a Stk. 20 Al. er 2440 Alen a 14 S  
355r 5 [tegn for mark] – S
  12 Tylter 12 Alens Sparrer a 12r 144 – –
  10,000 Stk. 4” Søm a 1000 20 [tegn for mark] 33. 2 –
  Transport 25 – –
  Arbeidslønnen, som ikke kan beregnes anslaaes 200 – –

1058. 1 [tegn for mark] – S

Anmærkning. Foruden anførte Sum er beregnet at afbenytte de gamle Spær, Hanebjelker, Gulv og Forskallingsbræder, forsaavidt det dertil kan være anvendeligt.

Lateris Rbdl. 22,248r 5 [tegn for mark] 5 S

Transport Rbdl. 22,248. 5 [tegn for mark] 5 S

6. Til Indhegning om Bygningen og Pladsen vil medgaae:  
  6 Tylter 12 Alens Sparrer, til Stolper a 12r 72r[tegn for mark] – S
  110 Tylter lybske 6 Alens Bræder a 14 [tegn for mark] 8 S 265. 5. –
  7000 Stk. 4” Søm a 1000 20 [tegn for mark] 23. 2. –
  Transport og Gravning 20. – –
  Tømmerarbeidsløn anslaaes 30. – –

411. 1. –

7. Til Material- og Kalkeskure, Lædskebænk og Kalkekasser m.m. anslaaes  
300. – –
8 Arbeidsløn, for at nedtage de gamle Tagværker, Bjelkelagene, Skillerum og Gulve i de staaende Bygninger, med Materialiernes Transport ud paa Pladsen  
 
140. – –
    23100r[tegn for mark] 5 S
  Anmærkning. Paa anførte Sum afgaaer for de gamle Bjelker, Dragere og Hængesøiler som findes i den gamle Vognskuursbygning, hvilket tilsammen udmaaler circa 4228 Alen, og kan afbenyttes til Pæle under Murene. Prisen herfor ansættes til 2 [tegn for mark] 6 S pr Alen, som saaledes udgjør
 
 
 
1673. 3. 8
  Summa Rbdl     21,426. 2 [tegn for mark] 13 S

Kjøbenhavn den 13e Februar 1840.

P. Kerrn

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 16

Emneord

Sidst opdateret 16.08.2011