18.12.1843

Afsender

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Afsendersted

København

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Eftersom Museet nærmer sig sin Fuldendelse bliver det nødvendigen at Pladsen omkring det røddeliggøres, Til de Gienstande, som man allerede nu, da Bygningens Ydre er næsten færdig fuldført strax maa ønske fiernet, er det Stykke Levningen af den Muur, som ud til Gaarden forbandt den gamle forrige Remisebygning med Slotskirken. Man tillader sig derfor at henvende sig til den Kongel. Commission med tienstlig Anmodning om at der beh. maatte føies Foranstalting til bemeldte Muurstykkes Borttagelse saasnart som muligt.

Bygn. Comis. – 18 Dec 1843

Til d. K. Slotsby Comiss.

[skrevet på den anden side:]
Collin
Mundt
Hetsch
Driefer
Lund
Lund
Gamst

Generel kommentar

Koncept er skrevet med blyant på bagsiden af en tryksag fra Københavns Brandforsikring dateret 30.10.1843.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 120

Emneord

Sidst opdateret 03.08.2011