6.3.1846

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Forseglet med lak.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings-Commissionen / for det Thorwaldsenske Musæum.

Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Efter derom fra Stadens Borgerrepræsentanter modtagne Underretning, er Etatsraad, Bankdirecteur L. N. Hvidt af Forsamlingen valgt til at indtræde i Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Museum, istedetfor Repræsentantskabets forhenværende Medlem Agent Gamst.

Forestaaende undlade vi ikke herved tjenstligst at meddele velbemeldte Commission til behagelig Efterretning.

Kjøbenhavns Raadstue d 6 Martz 1846.

Kierulff

Bentley Mundt[?] Algreen-Ussing Skibsted
Dahl Driefer Hansen C. N. David

/[Holmer]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 112

Emneord

Sidst opdateret 03.08.2011