30.7.1845

Afsender

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Afsendersted

København

Modtager

Københavns Magistrat

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Da de til Musæet anviste Summer nu ere opbrugte, og der skulde sluttes Accord om de fornødne Steen til Brolægningen, maa man anmode om, at der fremdeles maatte anvises en Sum af 5000r mod medundertegnede J. H. Lunds Qvittering.
BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum, d. 30 Juli 1845

Collin

og det vilde være at beklage om der til det indvendige Arbeide ikke uafbrudt i Fortsættelse kunde fortsættes

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 110

Emneord

Sidst opdateret 03.08.2011