13.6.1845

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Forseglet med lak.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thor / waldsenske Musæum
Tilskrift: Til / Bygnings Commissionen for / det Thorvaldsenske Musæum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I Anledning af vedlagte Forespørgsel fra Grosserer Joseph Owen om, hvorvidt han vil kunne forvente at komme i Betragtning som Leier for en Række af Aar af Kjelderen under Forhallen i den Thorwaldsenske Musæums Bygning, til Afbenyttelse som Lager eller Pakkjelder til Viin, skulle vi, forinden videre foretages, herved tjenstligst udbede os Commissionens Yttringer desangaaende behageligen meddeelte, og derhos det Indsluttede tilbage.

Kjøbenhavns Raadstue d 13 Junii 1845.

Bentley Algreen-Ussing Skibsted Riis-Lowson
Dahl Driefer Hansen C. N. David

/[Holmer]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 108a

Emneord

Sidst opdateret 03.08.2011