30.3.1840

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Bygnings Commissionen for Thorvaldsens Museum holder et Møde Torsdag d. 2den Apr. Formidd. Kl. 11. Hr. Oberst v. Prangen har lovet om muligt at være tilstede.

d 30 Mart[s] 1840
Collin

DHrr Oberst v Prangen Skal have den Ære at møde Prangen
” EtatsRaad Mundt Saal.
” Justitsraad Münter skal have den Ære at møde. Münter
” Professor Freund møder Freund
” Capitain Sibbern skal møde G. Sibbern
” Grosserer Lund Skal Møde J. H. Lund
” Inspecteur Bindesbøll skal have den ære at møde G. Bindesbøll
” Capitain Schaper. skal møde G Schaper

Mødet holdes i Finantsdeputationens Locale.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,24

Sidst opdateret 15.07.2011