25.3.1840

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

d 25 Marts 1840

Hr Capit. Sibberns mig i Gaar Eftermiddag tilhændekomne Skriv af 24 d M, med Capit Schapers og Inspect. Bindesbølls, paa min skriftlige Opfordring, deres afgivne Erklæringer af Dags Dato sendes til Circulation. Jeg har, for mit Vedkommende, derved intet at bemærke.

Collin.

Hr Etatsraad Mundt
” JustitsR. Münter
” Professor Freund forevist H. Freund d. 26 Marts.
” Capit. Sibbern
” Grosserer Lund.

I Anledning af denne Sag forekommer det mig at [xx] Commissions. Som enig kunde ønskes 26 Marts Mundt

Af samme Mening.
d. 26 Martz Münter

[enig i samme]
G. Sibbern

Ligeledes J. H. Lund

modtaget tilbage d. 27 Marts

Generel kommentar

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter, H. E. Freund, Gottlieb Nicolai Sibbern og J.H. Lund.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,21

Personer

Sidst opdateret 15.07.2011