23.11.1831

Afsender

Charles Monck

Afsendersted

Rom

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

1831 Tuesday 23 November

I went to Thorwaldsen’s studio. The triumph of Alexander is a composition of great merit, but on the whole I thought his style wanting. – a wrought cast in terra cotta of reduced size of Thorwaldsen’s triumph I find on enquiry may be had for 200 pounds. There was a large chimney piece ready made and not upon order of white marble ornamented with sculpture in bas-relief price £150 – we could not have such in England for such a price.

Generel kommentar

Uddraget er fra Charles Moncks rejsedagbog og der citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Uddraget er afskrevet med enkelte ortografiske rettelser og venligt stillet til rådighed af Eric Forster.

Arkivplacering

Northumberland Archives, ZM1 B52/3/2 p201.

Emneord

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Sidst opdateret 21.07.2014