29.10.1840

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Nysø

Modtager

Jørgen Roed

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: per il Signore Roed pitore Danese al café grèco ROMA franco
På kuverten er skrevet: Fra Præstøe / Italienske Grændse / 12/19 / [med anden skrift:] 639/11.
Poststemplet: “Danemarck par Hamburg”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

S T

Nysøe d. 29 Oct: 1840.

Hr. Roed!
Efter Professor Høj[e]ns Anmodning sender jeg Dem inlagte Brev, som jeg haaber skal have den tilsigtede Virkning, og det er mig kiert om jeg kan biedrage til Deres Ønskes opfyldelse, skulle der i øvrigt være noget i Veien saa kunne De henvende Dem til min Svigersøn Oberste Paulsen, som vist vil giøre sit beste for at tiene Dem; med de venligste Hilsener til vore Landsmænd, er jeg Deres

Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

S T

Nysoe, October 29th 1840

To Mr Roed.
At the request of professor Hoejen I send the enclosed letter, which I hope will have the desired effect, and I shall be pleased if I can contribute to your wish coming true; if anything should be the matter you might apply to my son in law, Colonel Paulsen, who I think will do his best to oblige you; with the kindest regards to our countrymen I am yours,

Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Christine Stampe

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Troensegaard I, 1.

Sidst opdateret 23.05.2016