8.7.1840

Afsender

Adam Oehlenschläger

Afsendersted

København

Modtager

Christine Stampe

Modtagersted

Nysø

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Højstærede Veninde!

Deres Elskværdighed er saa stor, at jeg ikke nok kan beundre den. Med Glæde tager jeg imod Deres Tilbud, at tilbringe et Par Dage paa Nysøe, mellem saamange livlige Venner og jeg takker Dem inderligt.
Jeg vil blot strax anmærke, at saavel mine Decanusforretninger ved Universitetet, som en Familiefest byder mig at reise igien med Dagvognen paa Onsdag. Det er min Svigersøn Konows Fødselsdag, og jeg har allerede modtaget Indbydelsen at tilbringe d. 16. Juli hos ham og min Datter, med Kone og Sønner paa Frederikslund.
Men saaledes bliver jeg dog 2½ Dag i Deres kiære Selskab. Jeg kommer altsaa, efter vor gode Wulffs Aftale, paa Søndag med Grundtvig.


d. 8. Juli 1840.
Ærbødigst og kiærligst
A. Oehlenschlager.

Generel kommentar

Dette brev kendes fra Stampe, op. cit., hvorfra det er afskrevet.

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 12.07.2020