8.5.1805

Afsender

Jens Christopher Friborg

Afsendersted

København

Modtager

Directionen for Fattigvæsenet

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Efter Udmeldelse fra Forsørgelses Commissionen haver undertegnede undersøgt de Personer som Commissionen i dens Samling den 1ste dennes iblandt de foreslagne ansaae mest værdige at forestilles Directionen til de vacante Pladser i Vartou, og forefunden dem som følger.

Mandfolk

[…]

[xxxx] 6. Gottschalck Thorvaldsen, 65 Aar gammel og svagelig af Alderdom, han har været Billedhuggermester og er [een] Fader til den berømte Thorvaldsen som opholder sig i Italien.


[…]

I Hensyn til No 6 og 7 troer vi de kunde indlægges paa de ledige Pladser i Nicolai Arbeider Huus og No 8 og 9 i Frue Sogns Arbeider Huus saafremt de ikke bliver valgte til Vartou.
Kiøbenhavn den 8 May 1805 –––––––––
Paa Vartou Hospitals Vegne
J.C. Friborg
Paa Forsørgelses Commissionens Vegne
[XX]eybel[x] C.S. Mangor

Arkivplacering

Fattigvæsenet, Sager til formænds forsamlingsprotokol, FV 250, nr. 1891, 1805, Københavns Stadsarkiv

Emneord

Personer

Sidst opdateret 23.10.2017