6.2.1837

Afsender

Hagen Hohlenberg

Afsendersted

København

Modtager

Peder Malling

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kiære Svoger!
Da denne Subscriptionsplan kun har været bestemt for dem, som ved Bidrag ønske at fremme det paatænkte Foretagende, saa vil Du undskylde, at jeg ikke mere kan giøre noget Brug af den, men maa overlade dette til Dig selv; og jeg sender Dig den derfor herved tilbage.

d: 6 Febr. 37 Din
M. H. Hohlenberg

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 32,1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 08.01.2014