1.2.1841

Afsender

Bechgaard & Aggersborg

Afsendersted

København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Kommentarerne til denne kvittering er under udarbejdelse.

Dokument

20,000 rbd – 4% Kongelige Obligationer i 98 rb Sedler
Rente fra 11 Decbr. Fet[?] af 5600 1/m 20 Dage 4%
do fra 1 Juli do af 5420 2/m 4%
do fra 31 Martz do af Rg 470 eller 780 10/m 1 Dage 4%
do fra 30 Junii do af 7400 7/m 1 Dage 4%
do fra 6 Januar do af 800 25 Dage 4%
        20000
Rb 19.600
31
126
26
173
2
Rb 19959
Courtage # 19
Rb 19979

11
2 13
8
3    
1   5
2   5
5 12
2m 1s

Kbvn 1ste Februar 1841–

Seder
Beløbet imodtaget
Bechgaard & Aggersborg


Udgifts Bilag 1.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,5

Sidst opdateret 24.06.2011