22.1.1841

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Rasmus Carl Stæger

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Comiteens Formænd vedtog i Mandags Aftes, at alle Udgifter og Indtægter, som vedkomme Afstøbningerne af Thorvaldsens Sager, skulle holdes udenfor MuseumsRegnskabet og beregnes paa Conto af den Thorvaldsenske Gave (de 20.000r )

Tillige blev besluttet, at der skulde anvises Licentiat Müller 1000r , hvoraf de 800r til Afstøbninger og de 200r til Udgifter ved Museet.

d 22 Januar 1841

Collin

T Hr Justitsraad Stæger.


Udgifts Bilag 7− for 800 Rdl. (De 200r under No 11 ved Museets Regnskab)

Generel kommentar

Vedlagt dette brev er en kvittering af 11.9.1841 fra Ludvig Müller til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,11a

Sidst opdateret 07.01.2013