12.11.1838

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Commiteen for Oprettelsen af / det Thorwaldsenske Museum

Tilskrift: Til / Committeen til Oprettelsen / af det Thorwalsenske Museum

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I Henhold til undertegnede Commissions Skrivelse af 3de d: M: undlader man ikke herved tjenstlig at tilmelde Committéen, at Hans Majestæt Kongen under 10de d: M: allernaadigst har bifaldet Commissionens allerunderdanigste Indstilling af 6te d: M: om, at de fem færdige Værelser i Christiansborg Slots nederste Etage, der støde til de syv ufuldendte og til Opbevaring af Kunstsager anvendte Værelser, maae, tilligemed de dertil hørende Corridorer, overlades Committéen for i dette Locale at foranstalte en Udstilling af Kunstarbeider, indtil det Thorwaldsenske Museum vorder færdigt.

Slotsbygnings Commissionen d 12 Novbr 1838.
Haxthausen CF Hansen Kongslev

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 83a

Sidst opdateret 10.05.2011