2.7.1838

Afsender

Studenterforeningen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med tekst: STUDENTER / FORENINGEN / 1830

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Committen for Thorwaldsens / Musæum.
Tilskrift: Til / Committeen for Thorwaldsens / Musæum

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Ved en under 18 April d. A. af nogle af Studenterforeningens Medlemmer given dramatisk Forestilling til Indtægt for Thorwaldsens Musæum indkom 426 Rbr 62 ß Repræs. og 18 Rigsd. r. S. At dette Beløb, tillige med 2 Rbr Sdlr som Netto-Indtægt fra Salget at det i 1837 i samme Anledning opførte Stykke, henligge til Udbetaling hos medundertegnede Larsen, p.t. Studenterforeningens Casserer, tillade vi os herved at meddele den ærede Committee til behagelig videre Foranstaltning.

Studenterforeningens Seniorat d 2 Julii 1838.
N Suenson A. Birch Sager LCLarsen HP Holst

[foroven med anden hånd] beordret til Indtægt, d 5 Julii 1838

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 73

Sidst opdateret 10.05.2011