9.6.1838

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

Odense Slot

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt motiv.

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / herr Conferentsraad pp Collin / Commandeur af Danebrog etc / i / Kjøbenhavn

Tilskrift: høivelbaarne / herr Conferentsraad Collin / Commandeur af Danebroge pp.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hoivelbaaren herr Conferentsraad

Ved efter Hs.Kongl. Høiheds Befaling at medelle [sic] Dem indsluttede Udtog af et Brev fra Etatsrd Thorvaldsen, dat. Rom d 19 Mai og ankommet hertil d. 7. Junii, har jeg den Ære at gjenkalde mig i Deres Erindring og forny Dem Forsikringen om min udmærkede Høiagtelse

Deres

Ærbødigt hengivne
Adler

Odense Slot

d 9 Junii 1838.

[foroven med anden hånd:]
Tilskr ER Adl. d. 11 Juni 1838

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 71

Sidst opdateret 10.05.2011