11.6.1838

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

DHrr. Medlemmer af Comiteen indbydes til et Møde Onsdag førstk. Efterm. Kl. 6½ p. sædvanligt Sted.

d. 11 Juni 1838
Collin

Jeg skal møde – HN Clausen
ligeledes H Gamst
møder H Freund
ligeledes N. Høyen
ligeledes Hetsch
ligeledes Thomsen
Da jeg skal være i en anden Comitee
netop paa samme Tid, maa jeg bede mig undskyldt Th.
Jeg vil med

P B Scavenius

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69g

Personer

Sidst opdateret 10.05.2011