2.6.1838

Afsender

Nikolaj Jonathan Meinert

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S T / Hr. Conferentsraad Collin / Comandeur af Dbrg og Dbrgmd–

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Ved at tilbagesende min høiagtede Ven! vedlagte mig godhedsfuld meddeelte Udkast, henholder jeg mig til den Samtale jeg havde med Dem, og naar et saadant Brev indløber til Magistraten, skal jeg nok sørge for, i alt Fald efter Aftale med Dem, at det videre hensigtsmæssige i Sagen bliver foretaget, thi kraftigen at virke til Opnaaelsen af det foresatte Maal, er hvad vi alle ville stræbe efter –

d 2 Juni 1838 troe oprigtig hengivne
Meinert

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69b

Sidst opdateret 10.05.2011