14.2.1837

Afsender

? Lutzhøft

Modtager

Jonas Collin

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Circulaire


I det undertegnede opfylde den til os gjorte Opfordirng at bringe vedfølgende Indbydelse til Subscription til

Museum for Thorvaldens Værker

til almindelig Kundskab, tillade vi os at anmode efternævnte Herrer, saavel ved egne Bidrag, som ved Opfordring til de Individuer i Deres Pastorater der maatte antages at føle Interesse for Vedligeholdelsen af vor Tids største Konstners og tillige vor egen Landsmands, almindelige beundrede Værker, at virke til dette nationale Mindesmærkes Fremmende. Ethvert Bidrag om end nok saa ubetydeligt, er ligesaa Kierkomment, som den Velvillie, hvormed det ydes. –

Circulationen heraf anbefales den mueligste Hurtighed. –

Thisted den 14de= Februarii 1837.
Chr Caroc     Lutzhøft     M D: Lutzhoft

Højærværdige Herre Provst Sørensen i Soelberg Præstegaard
Paa en for Hr Kancellieraad Rummelhoff udstedt Indbydelse har jeg tegnet med for Bidag.
J. C. Sørensen
Paa ovennævnte Indbydelse har ogsaa jeg tegnet mig
Due.
Wolf i Frøslev – do
Ligeledes J. W. Wolf.
Aabye i Tæbring – do
Ligeledes J. Aabye
Højærværdige Herr Amtsprovst Obel i Karlbye Præstegaard
Paa en fra Hr. Cancellieraad Rummelhoff udstedt Indbydelse har jeg tegnet mit Bidrag
A C Obel:
Velærværdige Herr Pastor Ridder Issem i Østerassels – do
Paa en fra Hr Cancellieraad Rummelhoff udstædt Indbydelse har jeg tegnet mitt Biedrag
Issem
Velærværdige Herr Pastor Flensburg i Sjørslev – do
Paa en fra Cancellieraad Rummelhoff udsteedt Indbydelse har jeg tegnet mit Bidrag
Flensburg
Balslev i Weierslev – do
Paa en fra Hr Cancellieraad Rummelhoff udstedt Indbydelse har jeg tegnet mit Bidrag
C F Balslev.
Dalhoff i Nyekjøbing
vidi Dalhoff –
Kjer i Tødsøe Præstegaard
Hr Cancelllieraad Rummelhoffs Liste har ogsaa været hos
K Kjer
Sonnesen i Skærum – do
Paa samme liste har jeg ogsaa tegnet mig
K: B: Sonnesen.
Finchenhoff i Sejerslev – do
Oftnævnte Liste har ogsaa været hos
F Finchenhoff. –
Kjerulff i Flade – do
Paa fornævnte Liste have jeg tegnet mit Bidrag
Kierulf
Roed i Galtrup – do
Ligeledes. Roed: –
Derfra til Amtsforvalteren

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33q

Sidst opdateret 10.05.2011