24.3.1847

Afsender

Just Mathias Thiele

Afsendersted

København

Modtager

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Dher. Bestyrere af Thorvaldsens Bo / Prof Clausen – møder. C. / [Prof] Schouw / [Prof] Bissen / Overpræsident Hr Conf. Lange / samt Hr Fuldmægtig Winther som Curator

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Under Conferentsraad Collins Fraværelse fra Forhandlingen angaaende Sagen med Finantserne, tillader jeg mig at foreslaae et Møde paa sædvanlige Sted, Tirsdagen d. 25de Marts Kl. 2 til hvilken Tid Hr Etatsraad Blechingberg har lovet at ville give Møde

d. 24de Marts 1847 Thiele

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306k

Emneord

Sidst opdateret 08.06.2011