23.1.1837

Afsender

NN

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

NN

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Departementet for de udenlandske Sager
Det danske Cancellie
– sleswig-holsten-lauenborgske Cancellie
De Deputerede for Finantserne
Den Kongelige Direction for Statsgielden og den synkende Fond

Direction for den almindleige Pensionskasse
– almindelige Enkekasse
Rentekammeret
General-Told-Kammeret
Admiralitets– og Commissariats– Collegiet
General–Commissariats Collegiet.
General–Post–Directionen
Directionen for Universitetet og de lærde Skoler

Ovrhofmarschallen
Høiesteret
Kiøbenhavns Ministerium

eligerede Borgere

Universitet
Chirurgisk Akademie
Kunst–Academiet
Den militaire Høiskole
Lands–Over–samt Hof– og Stadsretten
Politiretten.
Nationalbanken
Grosserer–Societetet
Kiøbenhavns Magistrat
(Alle disse ere tilskrevne den 23de. Januar 1837.)

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 28

Sidst opdateret 10.05.2011