21.1.1837

Afsender

Carl Moltke

Modtager

Jonas Collin

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Deres Høivelbaarenhed tager jeg mig herved den frihed, at underrette om at Etatsraad Dumreicher, Justitsraad Rathgen og Grev Reventlow-Criminil med den største Glæde have erklæret at ville deeltage i Foreningen for Thorvaldsens Museum, saa at deres Navne nu kunne indrykkes blandt Underskrifterne af Subscriptions-Indbydelsen.

21/7 37. Ærbødigst
  C. Moltke

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 24b

Sidst opdateret 10.05.2011