4.2.1845

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Testaments-Executorerne i Thorvaldsen’s Bo.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Vi have i Anledning af de Thorvaldsenske Kunstværkers Hjemsendelse ved Allerhøieste Rescript af Dags Dato til Cantsleren for Vore Ordeners Capitul udnævnt Kunstagent Bravo og Advocat Ricci i Rom samt dansk Consul Dalgas i Livorno til Riddere af Dannebrog-Ordenens 3die Classe; og have under 1ste d. M. tilskrevet den Keiserlig Østerrigske Ambassadeur i Rom Grev Lützow for at takke ham for hans Medvirkning til Opfyldelsen af Thorvaldsen’s sidste Villie.

Hvilket Vi allernaadigst meddele Testaments Executorerne i Thorvaldsen’s Bo i Anledning af deres allerunderdanigste Beretning af 21de f. M.

Befalende Eder Gud!
Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn den 4de Februar 1845.

Christian R

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 231c

Personer

Sidst opdateret 17.05.2011