25.3.1844

Afsender

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Afsendersted

København

Modtager

Generaltoldkammer og Kommercekollegiet

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Det kongelige [departement for de udenlandske Sager] GeneralTold Kammer og KomsCollg

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Af vedlagte Afskrift af den 10§ i de under 16 febr. 1843 allernaadigst confirmerede Tillægsbestemmelser af 25 Januar næstforhen til nu afdøde Conferentsraad Thorvaldsens Testament og Gavebrev af 5 Dec 1838 vil det Kongelige [departement] Gen Toldkammer og KomsCollg. behage at erfare at undertegnede var udnævnte til executores testamenti. da vi nu finde os foranlediget til ufortøvent at træffe nogle foreløbige Foranstaltninger i Rom, til hvis Udførelse vi have valgt Consul Dalgas i Livorno og dansk Kunstagent Bravo i Rom, saa tillade vi os ærbødigt at anmode det Kongl Departement Toldkamr[?] Koll[?] Kamm[er] om, at Concul Dalgas maatte fra samme forsynes med den fornødne Tilladelse og Bemyndigelse.

Kiobenhavn, d. 25 Marts 1844

Collin, J. M. Thiele H.N. Clausen Schouw, Bissen.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 194

Emneord

Sidst opdateret 28.06.2011