13.8.1835

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Frederik 6.

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Fra ConfsR. Collin

All. Beretning

Deres Majest. behagede allernaad., under 11 Febr. forrig Aar at befale mig, ”u allerhøistsames” Navn at meddele EtatsR. Th. Forsikkring om, at de Kunstskatte han maatte bestemme sig til at skienke sit Fædreneland, skulle blive betragtede som en uafhændelig og udelelig Eiendom, der skal vorde indrommet de Genstande værdigt Opbevarelsessted”

Da man snart kan vente en betydelig Sending af disse Thorvaldenske Arbeider, saa tillader jeg mig i dybeste Underd. at bringe Deres høist [?] allern. Tilsagn i Deres Majestets Erindring, tilføiende at det reiste end[?]
13. Aug 1835
aller.
C

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 19

Sidst opdateret 10.05.2011