2.10.1840

Afsender

Københavns Magistrat

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl.

Modtager

Jonas Collin

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr Conferentsraad og Deputeret i Rentekam / meret og for Finantserne Collin / Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand
Tilskrift: Til / Hr Konferentsraad og Deputeret i Rente / kammeret og for Finantserne Collin. / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Naar Hr. Conferentsraaden nærmere opgiver os NettoBeløbet af den i Deres behagelige Skrivelse af 24de f. M. nævnte contante Sum, som tilligemed de anmeldte Kongelige Obligationer vil blive at indsætte i Stadens Overformynderie for Conferentsraad Thorvaldsens 2de Dattersønner, Albert og Carl Poulsen, og hvormeget hver af Myndlingerne af disse rede Penge tilkommer, hvis De ikke maatte vedkomme den Sidstnævnte alene, skal der blive tillagt Vedkommende Ordre til at modtage den anmeldte Capital; ogsaa maae vi udbede os behageligt tilstillet Myndlingernes Døbeattester, eller om disse ikke fortiden haves, da foreløbigen opgivet Enhvers Alder. –

Kjøbenhavns Raadstue D. 2den October 1840. –

Schäffer Bentleu Momme[?] Antsled[?] Riis Lowson O. Dahl Münter Driefer Holmer

Generel kommentar

På brevets bagside findes Collins svar til Københavns Magistrat. Brevet dateret 30.10.1840 kan ses her.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 176,r

Sidst opdateret 07.01.2013