2.7.1839

Afsender

Jonas Collin

Modtager

Nationalbanken i Kjøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I Henhold til det Thorv. Mus-Comit.s Skriv til N B. af 15 f.M. hvorved det er overdraget en af Undertegnede at quitere for de Summer, som inddrages af den til Forrentning i Banken for Mus. indsatte Penge Capital, skulle vi ikke undlade at melde, at vi have vedtaget, at Museets Kasserer, Justitsraad Stæger, -med-underskriver i Forening med en af os bemeldte Quiteringer.
Kiøbenh. d. 2 Jul 1839

Generel kommentar

Der er tale om et udkast til det endelige brev.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 135

Sidst opdateret 11.03.2016