5.3.1839

Afsender

H.N. Clausen

Modtager

Jonas Collin

Modtagerinfo

Udskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferentsraad Collin,
Commandeur af Dg. og Dbmand.

Tilskrift:
Høivelb. Hr. Conferentsraad Collin.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I Overensstemmelse med Comitéens Bestemmelse, at de Delegerede burde indbydes til dens Forhandling om Beretningen, forsaavidtsom Disse maatte finde Interesse ved at overvære Forhandlingen, har jeg efter D. Hvbhs. Anmodning tilføiet de Delegeredes Navne og forandret Samlingstedet, samt bemærket per Circulairet, at denne Forandring er foretaget efter Deres Anmodning.

5 Martz 39. Ærbødigst
H. N. Clausen

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120c

Sidst opdateret 24.05.2011