9.1.1839

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Københavns Magistrat

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: til Magistraten i Kbh.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I Forbindelse med det fra SlotsbygningsCommissionen Magistraten communicerede Kongl. Reskr. ang. Overdragelsen til af en Deel af Christiansborg Slots Sidebygninger til Opbevaringssted for de Kunstsager som Conf. Thorv. har skænket Staden Kbh. fremsendes herved
efter Confs. Ønske, Afskrift af en Skriv. af 5 d.M. fremsendt til Formændene i Comiteen for Oprettelse af hans et Museum for hans Gaver, til beh.[?] Efterretning for den ærede Magistrat og Stadens 32 Mænd.
Kiøbenh d. 9 Januar 1839
C.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 101

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Sidst opdateret 19.05.2011