2.3.1846

Afsender

Redaktørerne ved Flyve-Posten

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Kunstforeningens Virksomhed for 1848. Efter en Administrationen fremlagt Udsigt seer man at Indtægterne ere anslaaede til 5716 Rbd., og Udgifterne følgende: 1) Indkjøb af Malerier ved
Administrationen 1500 Rbd.; 2) sædvanlige Indkjøb 2016 Rbd.; 3) Medlems Blad 1000 Rbd.; 4) Administrations-Udgifter 1200) Rbd.; der i Alt udgjør de anførte 5716 Rbd. Angaaende det til Uddelingen iblandt Medlemmerne bestemte Blad, har man henvendt sig til Hr. Portraitmaler Gertner; denne har tilbudt sig at levere et stylographisk raderet Portrait af Thorvaldsen til en Priis af 1 Rbd. eller omtrent for samtlige Medlemmer 1000 Rbd. (B. T.)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 2.3.1846.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Flyveposten 2.3.

Personer

Sidst opdateret 04.01.2016