13.5.1844

Afsender

B.S. Ingemann

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Sang

afsungen

ved

Mindefesten over Thorvaldsen

i
Slagelse Kunstforening
den 13. Mai 1844.


Albert Thorvaldsen.

Der klang en livlig Seierssang
Til Danmarks hundred Øer;
Den klang til Dal og grønne Vang,
Til Skov og stille Søer.

I Danmark steeg en Helt iland;
Han kom fra Romas Høie;
Ham hilsed fro den danske Mand
Med Stoltheds Glands i Øie.

Ham hilsed glad paa Hjemmets Kyst
De favre Danneqvinder;
Ham priser Nordens Aand med Lyst
Som mægtig Seiervinder.

Den Helt ei streed med Sværd og Skjold
Og ei med Staalets Handske;
Men Seier vandt han stærk og bold
Som Konstens Holger Danske»

Af Livets Træ han greeb en Green
Til Kamp mod Dødens Vælde;
Han hugged Guder ud af Steen
Og Liv af Marmorfjelde.

Hvor Skjønheds Billedverden staaer,
Sig Liv og Sjæl forynger:
Om Thorvald Danskes hvide Haar
Europa Krandsen slynger.

Hans Seierssang paa Land og Sø
Har Danmarks Sønner sjunget.
Hans Navn sig over Verdens Øe
Med Nordens Aand har svunget.

B.S. Ingemann.

Generel kommentar

Denne sang udkom i et trykt hæfte.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Mindefest Slagelse 13.5. Ingemann

Emneord

Personer

Sidst opdateret 27.12.2014