30.3.1844

Afsender

Redaktørerne ved Den Frisindede

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Obduktionen over Thorvaldsens afsjælede Legeme afgav det Resultat, at Døden „synes at være udgaaet fra Brystet, navnligen fra Hjertet.” Vi henvise forøvrigt til den nærmere Beretning derom i „Fædrelandet”, ligesom vi ogsaa maae henlede Opmærksomheden paa Thorvaldsens Testament og Gavebrev, hvorom kan læses i den „Berl. Tid.”

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Den Frisindede, 10de Aarg. No. 37.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Den Frisindede 30.3.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 06.04.2015