1.9.1843

Afsender

Redaktørerne ved Berlingske Tidende

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

Frue Kirke. Man er for Tiden beskjæftiget med at opsætte i Frue Kirkes to Skriftestole de tvende herlige Thorvaldsenske, nu i Marmor udførte Basreliefer, af hvilke det ene forestiller Christi Daab ved Johannes den Døber med Hentydning til den christelige Barnedaab, og det andet Nadverens Indstiftelse, hvor Christus er fremstillet staaende med Kalken i Haanden, og Apostlene knælende foran ham, medens Judas forla¬der Forsamlingen. For at anbringe Basrelieferne saaledes, at de faae det rette Lys, har man tilmuret de to Nischer i Skriftestolene. For at bevare den i Gibs udførte Frise ved Kirkens Indgang “Christi Indtog i Jerusalem” mod Veirligets Indflydelse, overstryges den nu med en let hvid Oliefarve; unegteligt lider det skjønne Værk derved i Udførelsens Fiinhed, og det er at haabe, at det engang blev muligt at faae Frisen udført i Marmor.

 
[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 1.9.1843.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 1.9.

Emneord

Personer

Værker

A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558
A573 Kristi dåb, 9. august 1842, inv.nr. A573
A574 Indtoget i Jerusalem, 1842, inv.nr. A574

Sidst opdateret 04.03.2016