8.11.1842

Afsender

Redaktørerne ved Fædrelandet

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Thorvaldsen skal føle sig meget tilfreds med hvad der i hans Fraværelse er udrettet for hans Museum; som tidligere berettet i andre Blade har han foruden sine øvrige Gaver til Museet endnu skænket det 30,000 Rbd., og han synes at ville gjøre Alt hvad der staaer i hans Magt, for at det kan blive værdigt til at gjemme hans Værker. Bestemmelsen skal være, at Værelserne skulle prydes med Fresco-Malerier, og at Constantin Hansen skulde paatage sig Arbejdet, som kun skulde udføres for et Værelse aarligt.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet, 3die Aarg. Nr. 1053.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Fædrelandet 8.11.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 20.05.2015