2.5.1841

Afsender

NN

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Med Opførelsen af Thorvaldsens Musæum gaaer det nu saa rask, at man allerede har faaet det Halve af den gamle Staldbygning revet ned. Hvis Arbeidet fremdeles vil gaae ligesaa flinkt som hidtil, kan man nok haabe at see det Hele revet ned til næste Aar.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Portefeuillen, Andet Binds femte Hefte.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Portefeuillen 2.5.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 08.05.2015