28.3.1840

Afsender

Redaktørerne ved Den Frisindede

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Subscribtion paa Gibsafstøbninger af Oehlenschlägers Buste, modelleret af Thorvaldsen, til 5 Rbd. Stykket, modtages hos Hr. Universitetsboghandler Reitzel, St. Købmagergade Nr. 6, hvor et Exemplar findes til Eftersyn. Paa 10 gives det 11te frit. De, som ønske at erholde Busten, anmodes at tegne sig jo før jo hellere.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 6de Aarg. Nr. 37.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Den Frisindede 28.3.

Personer

Værker

A226 Adam Oehlenschläger, 29.9.1839, inv.nr. A226

Sidst opdateret 06.04.2015