1.9.1839

Afsender

Redaktørerne ved Portefeuillen

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

— I et Wienerblad læses følgende Beretning: “Thorwaldsen har glædet Goethe-Monnments-Committeen i Frankfurt med en forekommende Skrivelse, og deri lovet at fuldende Modellen saa hurtigt som muligt. I den senere Tid opmuntrede Committeen ikke saa meget til at yde Bidrag; man maa imidlertid huske paa, at der allerede er tegnet 24,000 Gl., og at de endnu manglende Tusinder, naar Tiden kommer, paa een Dag ville kunne indsamles i Frankfurt; thi i saadanne Ting besidde de rige Kjøbmænd overordentlig Patriotisme. Med 30,000 Fl. maatte man vel komme ud af det, da Guttenberg-Monumentet ikke har kostet meer end 27—28,000 Fl., men disse ere desværre endnu ikke ganske betalte, skjøndt Europa bidrog.”
 

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Portefeuillen 1.9.1839.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Portefeuillen 1.9.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 02.01.2019