17.3.1839

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Det saakaldede Romer-Selskab (Danske, der have været i Rom) har, som sædvanligt, ogsaa iaar festligholdt d. 8de Marts, den Dag, paa hvilken Thorvaldsen ankom til Rom og som Kunstneren derfor feirer istedetfor sin Fødselsdag. Selskabet, der holdt sin Sammenkomst i det Borupske Selskabs Lokale, var dennegang meget talrigt. Thorvaldsen var blandt de Første, der indfandt sig. Man morede sig med italienske Sange, Musik og Dands. Over Bordet udbragtes under almindelig Jubel Kunstnerfyrstens Skaal i ægte Est Est Est fra Montefiascone (som Prinds Christian i denne Hensigt havde sendt Selskabet) og en Vise af Oehlenschläger blev sungen. Fest-Gildet, hvis hele Bekostning Thorvaldsen uden de Øvriges Vidende havde paataget sig, endte med, at de Tilstedeværende ledsagede Kunstneren til Charlottenborg, og bragte ham til Afskeed et begeistret Hurra.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns Morgenblad.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavns Morgenblad 17.3.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 15.05.2015